Déan Teagmháil Linn

Is féidir eolas cuimsitheach faoi Éigse an Spidéal a fháil ach teagmháil a dhéanamh linn.

Deirdre Nic Chonaonaigh,
Éigse an Spidéil,
Coláiste Connacht,
An Spidéal,
Contae na Gaillimhe,
Éire

Guthán: 091 553 124

Ríomhphost: deirdrenic@gmail.com

Foirm Theagmhála

Quick links: